Cyfrifydd Cymraeg

Ydych yn edrych am gyfrifydd Cymraeg?

Mae’r cyfrifydd o Gaerdydd, Eirian Thomas, sy’n gweithio i Norton Accountancy yn gyfrifydd profiadol sy’n siarad Cymraeg ac yn darparu gwasanaethau cyfrifyddiaeth a threth i gwsmeriaid ymhob cwr o Gymru.

Mae Norton Accountancy yn gwmni sefydledig o gyfrifyddion yng Nghaerdydd. Rydym yn cynnig gwasanaeth personol a phroffesiynol ac yn ymroddedig i helpu chi a’ch busnes. Mae Norton Accountancy yn gwmni ddwyieithog ac yn darparu cyngor cyfrifon a threthiant yn Gymraeg a Saesneg.

Rydym yn arbenigo darparu gwasanaeth o safon uchel i unigolion a pherchnogion busnes. Rydym yn llawer mwy na chyfrifyddion traddodiadol, rydym yn gweld ein hunain fel eich partner busnes ac yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn hawdd siarad gyda ac yn gweithio o blaid. Rydym yn brofiadol iawn yn gweithio gyda busnesau o bob maint a sectorau amrywiol.

Medrwn eich helpu gyda phob elfen o gyfrifyddiaeth naill neu i chi yn bersonol neu i’ch busnes. Yn ganolog i’n gwasanaethau mae darparu cyfrifon, cadw llyfrau, cydymffurfiad a chynllunio treth, cyngor busnes ac ymgynghoriaeth, cyflogres, cofrestru cwmniau ac ysgrifennyddol, cyfrifon rheolaeth a phrynnu i mewn.

Felly, os ydych yn edrych am gyfrifydd Cymraeg yng Nghaerdydd, cysylltwch a Eirian Thomas ar 02920 567 366 neu ebost eirian@nortonaccountancy.co.uk i drefnu ymgynghoriad yn rhad ac am ddim.

Norton Accountancy Ltd
39 Heol Caerdydd
Llandaf
Caerdydd
CF5 2DP

View Norton Accountancy Cardiff in a larger map.